HİZMETLER

Amacımız, kaliteli, pratik ve size özel çözümlerle iş hedeflerinize etkin ve başarılı bir şekilde ulaşmanıza destek olmaktır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) Uyum

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK, kurumların işledikleri kişisel verileri belli prensip ve ilkeler eşliğinde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir.

Amacımız, Türkiye’de veri sorumlusu ve/veya veri işleyen konumunda olan kurumların, yerel veya küresel veri koruma ve mahremiyeti mevzuatlarına uyum çalışmalarının başarı ile hayata geçmesini sağlayacak destek ve danışmanlık hizmetlerini vermektir. Hizmetlerimiz hukuki altyapı, süreç ve teknolojileri içerecek şekilde uçtan-uca yapılandırılmıştır.

Çalışmalarımız aşağıda belirtilen iş adımları yürütülerek gerçekleştirilmektedir:

İş ortamının analiz edilerek, KVKK uyum için yapılması gerekenlerin belirlenmesi

  • İş modelinin görüşülmesi
  • Mevcut iş süreçlerinin ve yapıların değerlendirilmesi
  • Kişisel veri işlenen süreçlerin tespiti
  • Tedarikçiler ve iş ortakları ile yapılan çalışmaların incelenmesi
  • Fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği önlemlerinin incelenmesi

KVKK uyum için yapılması gerekenlerin hayata geçirilmesi ve rehberlik edilmesi

  • Veri envanterinin oluşturulması
  • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) giriş için hazırlıkların tamamlanması
  • KVKK uyum için yapılması gereken çalışmaları gösteren yol haritasının oluşturulması
  • Fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği önlemleri ile ilgili risk bazlı değerlendirme raporunun oluşturulması
  • İş sözleşmeleri ile ilgili KVKK uyumlu aydınlatma ve koruma maddelerinin hazırlanması
  • KVKK Politika ve Prosedürlerinin oluşturulması

Çalışanlarınız/tedarikçileriniz/iş ortaklarınız için farkındalık eğitimlerinin verilmesi

  • Çalışanlar için KVKK ve veri güvenliği farkındalık eğitiminin verilmesi
  • KVKK politika ve prosedürlerinin anlatılması

Copyright © 2020 Fidele Consulting
Her hakkı saklıdır

Bizi Arayın

+90 212 337 88 78