EĞİTİMLER

Veri Koruma alanında en saygın eğitimleri sunuyoruz.

CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) - European Data Protection

CIPP/E – Avrupa Veri Koruma Mevzuatı eğitimi, kişisel veri koruma ve mahremiyeti ile ilgili kritik kavramlar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren güçlü ve etkileşimli bir programdır. Eğitimin devamında isteğe göre alınabilecek CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) sertifikası, bulunulan yargı alanı veya yasal düzen içinde kişisel veri koruma ve mahremiyeti ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartların bilindiğini teyit eder.

CIPP/E sertifikası ANSI/ISO standardı 17024:2012 akreditasyonuna sahiptir.

Eğitim, veri koruma yasaları konusunda bilgilerini derinleştirmek isteyenlere uygun olduğu kadar,  CIPP/E sertifikası almayı planlayan profesyoneller için de hazırlık eğitimi niteliğindedir.

MODÜLLER

Modül 1 : Kişisel Veri Koruma Yasaları

Uyumlu bir yasal çerçeve oluşturmaya yönelik evrimsel süreci tarif ederek, önemli Avrupa kişisel veri koruma yasaları ile düzenleyici organları tanıtmaktadır.

Modül 2 : Kişisel Veri

GDPR’a konu veri tiplerini (kişisel, anonim, sözde anonim, özel kategoriler) tanımlar ve aralarındaki farkları açıklar.

Modül 3 : Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenler

GDPR tarafından tanımlandığı şekliyle, veri sorumlularının ve veri işleyenlerin rollerini ve ilişkilerini tarif eder.

Modül 4 : Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verinin işlenmesini ve GDPR ilkelerini tarif eder. GDPR’ın uygulamalarını açıklar  ve kişisel verileri işlemek için gerekli olan meşru zeminin çerçevesini anlatır.

Modül 5 : Veri Sahipleri Hakları

GDPR’da belirtildiği üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını, hakların uygulanmasını, veri sorumlularının ve veriyi işleyenlerin yükümlülüklerini tarif eder.

Modül 6 : Bilgi Sağlama

GDPR’da belirtildiği üzere veri sahiplerine ve düzenleyici otoritelere kişisel veri işleme aktiviteleriyle ilgili bilgi sağlama konusunda veri sorumlusunun yükümlülüklerini açıklar.

Modül 7 : Sınır Ötesi Veri Transferleri

Avrupa Ekonomik Birliği dışına yapılan veri transferlerinde GDPR tarafından tanımlanan seçenekleri ve zorunlulukları belirtir.

Modül 8 : Uyum

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili Avrupa veri koruma kanunu uygulamalarını, hukuki dayanaklarını ve uyum gereksinimlerini ele alır.

Modül 9 : İşlem Güvenliği

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve GDPR prensiplerine uygun olarak veri ihlallerinin bildirimini sağlamak için veri sorumlularının ve veriyi işleyenlerin sorumluluklarını ele alır.

Modül 10 : Hesap Verebilirlik

Veri koruma yönetim sistemlerini, veri koruma etki değerlendirmesini, veri koruma politikalarını ve Veri Koruma Görevlisi’nin rolü ile ilgili  gereksinimleri anlatır.

Modül 11 : Gözetim ve Yaptırım

Düzenleyici otoritenin rolünü, yetkisini ve prosedürlerini, Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun görev ve oluşumunu, Avrupa Veri Koruma Gözetmeni rolünü ve GDPR’da belirtildiği üzere, olası uyumsuzluk durumu halinde çözümleri, yükümlülükleri ve cezaları  tarif eder.

Copyright © 2020 Fidele Consulting
Her hakkı saklıdır

Bizi Arayın

+90 212 337 88 78