EĞİTİMLER

Veri Koruma alanında en saygın eğitimleri sunuyoruz

CIPM (Certified Information Privacy Manager) – Privacy Program Management

Veri Mahremiyeti Program Yönetimi eğitimi, bulunulan yargı alanı ve endüstriden bağımsız olarak bir kuruluşda veri koruma ve mahremiyeti programının yönetilmesi için süreç ve teknolojilerin nasıl kullanılacağını açıklar. Eğitimin devamında isteğe göre alınabilecek CIPM (Certified Information Privacy Manager) sertifikası, kritik kişisel veri koruma kavramları ve veri mahremiyeti program yönetiminin ne şekilde ele alındığının bilindiğini teyit eder.

CIPM sertifikası ANSI/ISO standardı 17024:2012 akreditasyonuna sahiptir.

Eğitim, veri koruma ilkeleri ve veri mahremiyeti programının yönetimi konusunda bilgilerini derinleştirmek isteyenlere uygun olduğu kadar,  CIPM sertifikası almayı planlayan profesyoneller için de hazırlık eğitimi niteliğindedir.

MODÜLLER

Modül 1 : Kişisel Veri Mahremiyeti Program Yönetimi Tanıtımı

Program yönetiminin rolünü ve sorumluluklarını açıklar.

Modül 2 : Veri Mahremiyeti Yönetişimi

Veri mahremiyeti programının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini ele alır. Çalışılan konular içinde, veri mahremiyeti fonksiyonunun kurum içindeki pozisyonu, Veri Koruma Görevlisi’nin rolü, programın kapsam ve ilanı, veri mahremiyeti stratejisi, anahtar fonksiyonların destek ve sürekli katılımı ve veri mahremiyeti ilgili yapılar  bulunmaktadır.

Modül 3 : Kanun ve Yönetmelikler

Organizasyonel stratejiler ile uyumun sağlanması için yasal çevre, yargı alanları boyunca görülen ortak ögeler ve stratejiler ele alınır.

Modül 4 : Veri Değerlendirmesi

Veri envanteri yaratılması ve kullanımı ile ilgili pratik süreçleri, gap analizlerini, veri mahremiyeti ile ilgili değerlendirmeleri, veri koruma/veri mahremiyeti etki değerlendirmesini ve tedarikçilerin değerlendirilmesini anlatır.

Modül 5 : Politikalar

Veri mahremiyeti ile ilgili politikaların tanımlanmasını ve hayata geçirilmesini açıklar.

Modül 6 : Veri Sahibi Hakları

Veri sahibi haklarının korunmasını ve iletişimini açıklar. Veri mahremiyeti  ile ilgili aydınlatma, seçim ve rıza alınması, erişim ve düzeltme, verinin taşınması ve imhası başlıkları bu modülde ele alınır.

Modül 7 : Eğitim ve Farkındalık

Veri mahremiyeti eğitimlerinin ve farkındalık programlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini ana hatlarıyla ele alır.

Modül 8 : Kişisel Verinin Korunması

Bütünsel yaklaşımla kişisel verinin korunmasını tasarım odaklı mahremiyet ilkeleri ile birlikte ele alır.

Modül 9 : Veri İhlal Planları

Veri güvenliği ile ilgili olaylar veya ihlallerde planlama ve müdehale ile ilgili yapılması gerekenler için rehberlik sağlar.

Modül 10 : Ölçümleme, Gözetleme ve Denetleme Program Performansı

Genelgeçer pratiklere dayanarak veri mahremiyeti programının performansının izlenmesi, ölçümlenmesi, analiz edilmesi ve denetlenmesi konularını anlatır.

Copyright © 2020 Fidele Consulting
Her hakkı saklıdır

Bizi Arayın

+90 212 337 88 78